SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Eskilsminne IF
Respekt - Kamratskap - Jämlikhet

Akademicertifiering

Eskilsminne IF var en certifierad akademi mellan 2017-2021 enligt den certifieringsmodell som SEF (Svensk Elitfotboll) över tid arbetat fram i syfte att stärka elitklubbarna med det övergripande målet att skapa fler framtida elitspelare genom elitförberedande miljöer. Certifieringen är en kvalitetssäkring av föreningens ungdomsverksamhet och en arbetsmodell som på ett tydligt sätt identifierar utvecklingsområden och skapar därigenom möjligheter för utveckling. 

 

2024 är Eskilsminne IF tillbaka i certifieringen efter några års frånvaro som följd av herrlagets degradering till division 2 under 2021 och 2022. Sedan dess är certifieringen omarbetad och ny information kommer att komma längre fram på denna sida, men här kan ni läsa information från vårt senaste deltagande. 

 

Efter olika insatser i verksamheten belönades Eskilsminne 2020 med tre stjärnor och ett poängantal på 1217, vilket placerar oss som 32:a bästa Akademi i landet.

 

Mer detaljerat om Eskils arbete med ungdomsverksamheten finner ni länkarna ovan på denna sida (sidan är under uppbyggnad).

 

Från och med 2020 går Akademicertifieringen under namnet Unicoach och mer information om certifieringen finns på https://unicoach.se

 

Processmål

Processmålen med certifieringen är att:

– kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8–19 år

– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden

– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete

– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna

– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.

– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen

– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna

– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

 

Deltagande

För att ha möjligheten till certifiering krävs att föreningens representationslag deltar i SEF-serierna Allsvenskan eller Superettan alternativt i Division 1. De föreningar som degraderas från Division 1 har med start 2020 ett år på sig att ta sig tillbaka innan de förlorar sin status och möjligheten till deltagande i certifieringen och Akademichefsnätverket. En motsvarighet till Unicoach finns på flick-/damsidan och för att delta där krävs att representationslaget deltar i EDF-serierna Damallsvenskan eller Elitettan. Eskilsminnes ungdomssatsning är dock lika omfattande på både pojk- och flicksidan även om vi inte kan certifieras för vårt arbete på flicksidan riktigt än.

 

Certifieringsmodellen

Certifieringsmodellen består av sju delområden där de första sex, A-F, kan betecknas som en processdel med 52 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng. För att föreningen ska ha möjlighet att bli en certifierad Unicoachakademi krävs minst 600 poäng på A-F. 

 

I övrigt räknas även G-delen in i den totala poängsättningen som därefter genererar det antalet stjärnor som föreningen klassificeras för. G-delen är en resultatdel och har inget poängtak utan är avhängt hur många av de spelare som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12–19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, det vill säga landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1 i Sverige.

 

 

Verksamhetsområden

Antal frågor

Maximal poäng

A

Värdegrund och mål med Akademin

7

140

B

Spelarutbildning

14

365

C

Ledarorganisation

21

735

D

Faciliteter

3

90

E

Skolsamverkan

5

105

F

Samarbete med andra klubbar

2

65

 

 

 

 

G

Sportsliga resultat av Akademin

1

Ingen gräns

                                                                               

Utifrån det totala antal poäng som föreningen uppnår i samtliga delar erhåller den stjärnor i en nivågruppering enligt nedan tabell:

 

Nivå

Poäng

En stjärna

   600 poäng eller mer

Två stjärnor

   900 poäng eller mer

Tre stjärnor

1 200 poäng eller mer

Fyra stjärnor

1 800 poäng eller mer

Fem stjärnor

2 500 poäng eller mer

 

Verksamhetsområden

Eskilsminne IF har för varje år förbättrat sin status och verksamhet genom ett noggrant analysarbete som varje år genererat en tydlig åtgärdsplanering inför varje ny säsong. Vi är för närvarande en trestjärnig Unicoachakademi efter att ha ökat med en stjärna från året innan.

 

Nedan beskrivs vad de olika delarna i certifieringsmodellen handlar om mer konkret:

 

A.     Värdegrund och mål med Akademin

Den första delen handlar om föreningens mål med ungdomsverksamheten i form av mätbara mål samt en grundläggande strategi och förankring bland föreningens alla intressenter. Därför berör A-delen också en plan för samverkan mellan Akademin och seniorlaget, och en redovisning av egenfostrade debutanter i föreningens seniorlag. Värdegrundsarbetet är också en fråga i den första delen där föreningen har en skriftligt formulerad värdegrund inklusive handlings- och åtgärdsplan i ungdomsverksamheten. Detta förankras varje i år styrelsen, vilket sedan följs upp genom en redovisning av den praktiska implementeringen. 

 

B.     Spelarutbildning

Del två har tyngdpunkt på spelarutbildningsplanen med en tydlig beskrivning hur verksamheten ska bedrivas i föreningens olika åldersgrupper i träning och match för både utespelare och målvakter, samt redovisning från respektive tränare av genomförd verksamhet under året gällande träningsupplägg, gruppstorlek, spelarutveckling och speltid. Föreningen beskriver här också sitt arbete med uppflyttning, medicinskt stöd och rehab, samt fotbollspsykologi och sociala insatser. Poäng tilldelas också för deltagande i seriespel på olika nivåer i de äldre åldersgrupperna, internationella matcher i de äldre åldersgrupperna, och arbete med filmning och analys. Spelarutbildningar för åldrarna 15–19 i diverse specifika ämnesområden som rör livet som fotbollsspelare ska i Eskilsminne också dokumenteras och genomföras årligen. Föreningens policy för spelarrekrytering beskrivs avslutningsvis också i denna del.

 

C.     Ledarorganisation

Denna del är en sammanställning av föreningens ledares utbildningsnivå och erfarenhet, och i vissa roller även deltagande i utbildning/fortbildning arrangerad av SEF i Akademinätverket. Föreningens huvudtränare i åldrarna 8–19 poängsätts, men även de sportsligt ansvariga och specialistroller som föreningens fystränare, målvaktstränare, terapeut, videoanalytiker, värdegrundsansvarig, rekryteringsansvarig och fotbollspsykolog. C-delens poängsystem i de olika åldersgrupperna är det som givit riktning åt Eskilsminnes tränarutbildningspolicy. 

 

D.     Faciliteter

D-delen består av en redovisning av vilka förutsättningar föreningen har gällande tillgång till anläggningar i form av planstorlek, underlag och antal träningstillfällen i de olika ålderskategorierna per årstid. Här ställs också ett antal krav på matcharrangemanget vid hemmamatcherna i de tre äldsta ungdomslagen. 

 

E.      Skolsamverkan

Del E handlar om föreningens samverkan med grund- och gymnasieskolor i form av syftet med arbetet och stödet för spelarna under genomförande och avslut. Eskilsminne har sedan 2005 ett samarbete med Elinebergskolans fotbollsprofil på grundskolenivå där träningarna leds av Eskilsminnetränare. Föreningen har även spelare studerar på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) på gymnasienivå. Poäng tilldelas för antal spelare i ungdomsakademin som under berörd säsong går på en certifierad grundskola enligt SvFF:s kriterier för fotbollsträning i skola och de som går på en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU), samt de spelare som i dessa skolor uppnått behörighet till gymnasiet eller erhållit gymnasieexamen.

 

F.      Samarbete med andra klubbar

Denna del handlar om en policy för föreningens samarbete med andra klubbar i närområdet för att som Akademicertifierad förening bidra till kunskapsspridning om spelarutveckling. Här tilldelas också poäng per redovisat tillfälle där föreningen genomfört olika typer av fortbildningar i samarbetsklubbar. 

 

G.     Sportsliga resultat av Akademin

Den sista delen är den som skiljer sig gentemot övriga delar i den mån att G-delen saknar maxpoäng. G-delen ses som det resultat som ungdomsverksamhetsarbetet skördat och är en redovisning av spelare som representerat föreningens Akademi i minst ett år i åldrarna 12–19 och som fortfarande spelar aktivt under innevarande säsong i lägst Division 1. Formeln innebär att man per spelare multiplicerar antalet år spelaren representerat föreningens Akademi i åldern 12–19 år med en viss poäng som är kopplad till olika nivåer i fotbollhierarkin från Division 1, Superettan och Allsvenskan hela vägen upp till u-21 landskamp, Europa League, Champions League och A-landskamp. 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen